Home

Banners

ป้ายโฆษณา

KOREA
to JAPAN
SEOUL – BUSAN – FUKUOKA
Multimodal transport

ประสบการณ์กรุงโซลถึงฟูกูโอกะ

จาก Suvarnabhumi Airport ถึง Incheon Airport  จากกรุงโซลถึงปูซาน  ด้วย Hispeed Train รถไฟความเร็วสูงเกาหลีใต้ เยี่ยม Busan Port  ไปดู Busan Bus Terminal  เส้นทางรถระหว่างเมือง กับประสบการณ์ Ferry Line จาก Busan ถึง Hakata port  ใน Fukuoka ตามไปดู Fukuoka Bus Terminal   บริหารเส้นทางรถบัส และปิด Trip ที่ Fukuoka Airport

ช่วงระหว่าง 13-17  พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,สัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน กรรมการผู้จัดการ BLUE & WHITE Professional Logistics Co.,Ltd.และนายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ,อรุณ  บริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ Supply Chain Biz  Co.,Ltd. และบรรณาธิการนิตยสาร Logistics Thailand ร่วมคณะเพื่อสำรวจการเดินทางที่ผ่านการเชื่อมต่อระบบการขนส่งในหลายรูปแบบทั้งเครื่องบิน รถไฟความเร็วสูง การเดินทางเรือ

จุดเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินของการบินไทย TG 656 ก่อนเวลาเที่ยงคืนครึ่งชั่วโมงไปยังสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ถึงที่นั้นในเวลา 7 โมงเช้า ก่อนที่จะโดยสารรถไฟเชื่อมเข้าไปยังกรุงโซล ไปที่สถานีรถไฟกลางกรุงที่ Seoul Station

อ่านเพิ่มเติม...

 

SINTANACHOTE
Your trusted container freight station
Leader of CFS Solution
Multi-service to success
พันธมิตรโลจิสติกส์ เพื่อความสำเร็จของลูกค้า

SINTANACHOTE หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีก้าวแรกจาก Container Freight Station และเปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ซึ่งเป็นการการันตีได้ทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ

จากการ ปรับปรุง ต่อเติม เพิ่มขยายขอบเขตการให้บริการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ให้บริการด้านการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก จนกลายเป็นศูนย์การกระจายสินค้า ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร หรือที่เรียกกันว่า “Fulfillment Service”

SINTANACHOTESINTANACHOTE ยังคงรักษาจุดเด่น จุดแข็ง และความเป็นเลิศในงานบริการหลักที่มีมาแต่เดิม ทั้งยังมีการปรับโมเดลธุรกิจให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และการให้บริการที่ขยายตัวตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด SINTANACHOTE มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในด้านการปฏิบัติการงาน เช่น การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่ง รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ บริษัทยังนำเอาความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่มีอยู่ ความพร้อมทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอย่างครบครัน รวมถึง ข้อได้เปรียบของที่ตั้ง เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจ e-Commerce ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการปรับตัวให้พร้อมสำหรับบริการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเข้าสู่ยุค Omni-Channel Commerce ในอนาคต

นิตยสาร Logistics Thailand ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ทีมผู้บริหาร “คุณรณน ตันธุวนิตย์ ” ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และ “คุณรัฐพล ปฎิการมณฑล ” ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) บริษัท สินธนโชติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายแรก ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็น สถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

TRANSPORT LOGISTICS 4.0
The Future of Transport Business
อนาคตธุรกิจขนส่งและโอกาสในยุค 4.0

ยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ พบเพื่อนธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จัดโดย Shell  &  Logistics Thailand

โดย คุณสิริวิภา ยุกตะทัต ผู้อำนวยการฝ่ายขาย – ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนา

โอกาสและอนาคตธุรกิจขนส่ง Business prospects and future transportation
วิทยากร :  รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เตรียมยานพาหนะอย่างไรให้พร้อมแข่งขันธุรกิจ Vehicles, however, prepared to compete with the business

วิทยากร :  คุณพิสัก  อุดมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคน้ำมันหล่อลื่น ,บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

พลิกมุมคิด พิชิตโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจขนส่ง Flipped over to win new opportunities
วิทยากร :
คุณสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน  Managing Director BLUE & WHITE Professional Logistics
ดร.วิกรม จารุพงศา Chief Technical Officer, MON Logistics group
คุณอุดม ศรีสงคราม   Managing Director V Cargo Logistics

อ่านเพิ่มเติม...

 
Login FormWho's Online
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์