Home

Banners

ป้ายโฆษณา

สค. มอบรางวัล 3 ผู้ประกอบการคว้า ELMA 2019

พัฒนาองค์กรและบริการโลจิสติกส์
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA 2019 ให้กับ “บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด” “บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด” ที่มีการพัฒนาองค์กรและบริการด้านโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

http://logisticsthailand.com/images/M_images/ELMA1.jpgนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019 ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล 3 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

2.บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในสาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

3.บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ในสาขาตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Services)http://logisticsthailand.com/images/M_images/ELMA2.jpg

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้ขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

http://logisticsthailand.com/images/M_images/M_jpk1.jpgนายจิตชัย นิมิตรปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจพี เค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ผู้ให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น และแช่แข็ง คลังสินค้าเขตปลอดอากร มากว่า 6 ปี กล่าวถึงการได้รับรางวัล ELMA ในปีนี้ว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า การเข้าประกวดทำให้ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงองค์กรให้มีมาตรฐานเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่างชาติได้

สำหรับจุดเด่นที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลคือ การพัฒนาแพลตฟอร์มจากรูปแบบเดิมที่ใช้พนักงานเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นรูปแบบดิจิทัล และใช้ระบบอัติโนมัติแทนการใช้แรงงานคน บริการคลังสินค้าของเรามีระบบความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิ–40 ถึง +25 องศาเซลเซียส ภายใต้ระบบบริหารคลังสินค้า Cold Chain Management System (CCMS) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ลดความผิดพลาดของข้อมูล โดยนำระบบบาร์โค้ดและเทคโนโลยี RFID มาช่วยบันทึกตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีข้อกำหนดในการจัดเก็บที่ต่างกันhttp://logisticsthailand.com/images/M_images/ELMA1.jpg

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมากว่า 29 ปี และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัล ELMA เมื่อปี 2559 โดยในปีนี้ได้ตัดสินใจประกวดอีกครั้ง และได้รับรางวัล ELMA 2019 (สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) ซึ่งรางวัลที่ได้รับนับเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และการันตีถึงคุณภาพในการให้บริการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

จุดเด่นของบริษัทอยู่ที่การพัฒนาโปรแกรม CFSP โดยทีมงานของบริษัท และในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชันในชื่อ Book LEOY ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองบริการขนส่งสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาว และช่วยลดปริมาณงานของพนักงาน เนื่องจากขั้นตอนการทำ Booking สะดวกมากขึ้น

http://logisticsthailand.com/images/M_images/M_thai1.jpgนายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ตัวแทนออกของ ที่ให้บริการมากว่า 49 ปี กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล ELMA 2018 โดยในปีนี้ได้เข้าประกวดเป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัล ELMA 2019 นับเป็นความภาคภูมิใจ โดย ELMA เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ บริษัทได้นำเอาจุดเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา และคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กร โดยปีนี้บริษัทได้พัฒนาคิดค้นโปรแกรมใหม่ “track & trace”เพื่อให้พนักงานทำงานได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำมากขึ้น ทำให้ออกของและส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

สำหรับการประกวดรางวัล ELMA 2019 แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

1.สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)

2.สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

3.สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding Services or Customs Brokerage Services)

4.สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)

 

Tr@Box
From JAPAN
to THAILAND
Matching ผู้ค้าและรถขนส่ง
เพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ตลาดอาเซียน

Yazaki Energy System (Yazaki ES) ประกาศว่า จะเริ่มให้บริการเว็บไซต์ตัวกลางระหว่างผู้ค้าและรถขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในตลาดอาเซียน เริ่มที่ประเทศไทย ความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัท “TraBox Corporation “ ผู้ให้บริการ Matching ผู้ค้าและรถขนส่งในประเทศญี่ปุ่น  บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (DTC) ผู้นำยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจ GPS & IoT Solutions สำหรับยานพาหนะในไทย และ “ Yazaki Energy System”

Yazaki ES ได้ตกลงที่จะทำธุรกิจร่วมกับ TraBox Corporation กำลังขยายบริการ Matching ผู้ค้าและรถขนส่งในประเทศญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง และได้เห็นพ้องที่จะให้บริการสำหรับภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัท ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผนึกกำลังด้านเทคโนโลยีและ Know-how และได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า TRAMOVE

ในช่วง 6 เดือนแรกจะเริ่มให้บริการฟรี สำหรับโครงสร้างค่าบริการนั้น บริษัทขนส่งจะคิดค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และคิดค่าบริการ 1,000 บาทต่อเดือน โดยในปีแรกได้วางเป้าหมายจำนวนสมาชิกไว้ 3,000 บริษัท และในระยะเวลา 2 ปี จะมีสมาชิก 13,000 บริษัท

รายละเอียดการบริการใน Step ที่ 1 ได้วางเป้าหมาย “บริการ Matching ผู้ค้าและรถขนส่งแบบครั้งเดียวจบ”

ผู้ส่งจะลงทะเบียนข้อมูลสิ่งของที่ต้องการให้จัดส่ง (สถานที่ส่งออก, สถานที่รับ, เวลา, ประเภทสิ่งของ, ปริมาณสิ่งของ, ค่าจัดส่งที่ต้องการ ฯลฯ) ในหน้าเว็บไซต์ และรอรับการติดต่อรับออเดอร์จากบริษัทขนส่ง

บริษัทขนส่งจะคัดเลือกข้อมูลของที่ต้องการจะรับออเดอร์ หรือข้อมูลสิ่งของที่ลงทะเบียนไว้บนหน้าเว็บไซต์ หลังจากยืนยันการจัดส่ง จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดโดยตรงทางโทรศัพท์ บริการแบบครั้งเดียวจบจะเป็นการ Matching ของที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว

“บริการเสนอราคา” จะแตกต่างกับบริการแบบครั้งเดียวจบ กรณีที่ต้องการให้ขนส่งสิ่งของอย่างต่อเนื่อง (ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้) ตามปริมาณที่กำหนดไว้ ผู้ส่งจะลงทะเบียนข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ช่วงเวลาจัดส่ง, ประเภทสิ่งของ, ปริมาณสิ่งของ, ประเภทรถที่ต้องการ, ค่าจัดส่งที่ต้องการ เป็นต้น ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังบริษัทขนส่งอย่างอัตโนมัติ และปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ด้วย

บริษัทขนส่งสามารถยื่นข้อเสนอหรือส่งใบเสนอราคาให้กับผู้ส่ง สำหรับผู้ส่งก็สามารถรับข้อเสนอจากหลายบริษัทได้ และยังเป็นระบบที่สามารถแข่งขันราคาแบบอัตโนมัติ

ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ในนิตยสาร Logistics Thailand ฉบับ June 2018

 

“ วิภา หยี ”
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

บทบาทของ CIMC Thailand ในช่วง 10 ปีที่เข้ามาลงทุนและดำเนินุรกิจในประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งในประเทศไทย และวิสัยทัศน์การสร้างโอกาสทางธุรกิจของ

CIMC จุดแข็งสำคัญของ  CIMC Thailand อะไรเป็นองค์ประกอบหลักต่อความสำเร็จ หลักการบริหารกลยุทธ์ในการตอบสนองลูกค้า การบริหารศักยภาพองค์กรในการให้บริการกลุ่มลูกค้า Transport &  Logistics

CIMC Thailand  วางเป้าหมายในการนำนวัตกรรมการบริการ เทคโนโลยี สนับสนุนงานขนส่ง ในยุค Logistics 4.0 เพื่อลูกค้าอย่างไร ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของ CIMC Thailand  ประกอบด้วย Product อะไรบ้างที่ผลิตเพื่อสนับสนุนศักยภาพของธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

CIMC Thailand  มองทิศทางตลาดใน CLMV ( ลาว-พม่า กัมพูชา เวียดนาม ) อย่างไร ทิศทางของ CIMC Thailand  จากนี้ไปในช่วง 5 ปีข้างมีเป้าหมายอย่างไรในการทำตลาดและพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆ

นิตยสาร Logistics Thailand สัมภาษณ์ “ วิภา หยี ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสที่ CIMC Thailand  เข้ามาลงทุนและดำเนินุรกิจในประเทศไทย ครบ 10 ปี

บทบาทของ CIMC THAILANDในช่วง 10 ปี ที่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนเทคโนโลยีด้านการขนส่งในประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ อย่างไรบ้าง

หลักการของ CIMC เป็นบริษัท Global มีนโยบายจะเข้าไปลงทุนทั่วโลก จะมองประเทศไทยมีความสำคัญในกลุ่มอาเซียน จึงเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้ามาลงทุน ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว CIMC มีโนฮาวมีเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงอยากนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนลียีใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

 
Login FormWho's Online
เรามี 122 บุคคลทั่วไป ออนไลน์